Neostrada Status

Geen melding en toch problemen met onze dienstverlening? Neem dan contact op via support@neostrada.nl

Neostrada is continu bezig met het verbeteren van haar dienstverlening

Daarom voeren wij regelmatig werkzaamheden uit en proberen we tijdens het onderhoud downtime zoveel mogelijk te voorkomen.
Op deze pagina staat een status overzicht van gepland onderhoud en actuele storingsmeldingen.


23 september 2022 - Storing klantaccount registraties

NL

23 september, 16:52 Op dit moment ondervinden we een storing in onze klantaccount registratie systeem. We hebben daarom besloten deze tijdelijk niet aan te bieden waardoor het aanmaken van nieuwe Neostrada klantaccounts niet mogelijk is. Dit heeft verder geen invloed op de werking van bestaande klant accounts. Onze excuses voor het ongemak.

 

EN

September 23, 16:52 AM We are currently experiencing a malfunction in our customer account registration system. We have therefore decided not to offer the registration form temporarily, so that it is not possible to create new Neostrada customer accounts. This does not affect the functioning of existing customer accounts. Our apologies for the inconvenience.  

16 september 2022 - Storing betaalmethodes

NL

13 september, 10:15 Op dit moment ondervinden we hinder van een storing op onze website aan het betaalsysteem. Hierdoor zijn op dit moment de betaalwijzes Creditcard en Apple Pay tijdelijk niet beschikbaar. We werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

 

15 september, 16:30 Helaas kampen we nog steeds met problemen in de creditcard betaalmethoded. Hierdoor hebben we ook een vertraging opgelopen in onze facturatie. We verwachten de facturatie op korte termijn te hervatten maar proberen nog te zorgen dat betalen met creditcard een optie wordt.

 

16 september, 10:50 De problemen zijn helaas nog niet verholpen. We zullen op korte termijn de facturatie hervatten maar helaas zonder credit card als mogelijke betaal methode. Dit betekend ook dat Apple Pay ook nog niet beschikbaar zal zijn. Gelieve uit te wijken naar alternatieve betaalmethodes. Onze excuses voor het ongemak.

 

19 september, 09:23 Op dit moment zijn er nog geen inhoudelijk updates. Het gaat naar verwachting nog wel even duren voor dit is opgelost. Wel zullen we deze status pagina blijven bij werken wanneer er nieuws te melden is. Onze excuses voor het ongemak.

 

EN

September 13, 10:15 AM We are currently experiencing a problem with the payment system on our website. As a result, the credit card and Apple Pay payment methods are currently temporarily unavailable. We are working on a solution. We apologize for the inconvenience.

 

September 15, 4:30 PM Unfortunately, we are still experiencing problems with the credit card payment method. As a result, we have also experienced a delay in our invoicing. We expect to resume invoicing shortly but are still trying to make payment by credit card an option.

 

September 16, 10:50 AM Unfortunately, the problems have not yet been resolved. We will resume invoicing in the short term, but unfortunately without a credit card as a possible payment method. This also means that Apple Pay will not be available yet. Please use alternative payment methods instead. We apologize for the inconvenience.

 

September 19, 09:23 AM There are currently no substantive updates. It is expected that it will take some time before this is resolved. However, we will continue to update this status page when there is news to report. We apologize for the inconvenience.

29 september 2022 - Storing haa01 [opgelost]

29 sept 12:03 Op dit moment ondervinden we last van een storing op haa01, we werken aan een oplossing.

 

29 sept 12:38 De problemen zijn verholpen. We houden de betreffende hypervisor nog extra in de gaten.

 

30 sept 9:20 Wegens aanhoudende korte onderbrekingen is de betreffende hypervisor vervangen door een waarvan bekend is dat deze geen problemen heeft.

 

2 okt 15:23 Er is een herstart gedaan van alle VPS’en i.v.m. een terugkerend probleem waardoor de services onbereikbaar waren. Dit zorgde voor een korte onderbrekeing.

 

3 okt 15:48 We onderzoeken de problemen die opnieuw onstaan zijn op deze hypervisor m.b.t. een kleine groep VPS’en die hinder ondervinden van CPU problemen.

 

3 okt 15:52 De oorzaak van de terugkerende problemen is gevonden en is CPU model gerelateerd. We gaan over op een werkend alternatief welke geen problemen vertonen bij de VPS’en die hier al op draaien en zullen hier mogelijk meermaals een korte herstart voor uitvoeren. Indien je VPS herstart heeft dat hiermee te maken.

 

3 okt 16:12 Alle getroffen VPS’en zijn van de juiste configuraties voorzien. Om verdere problemen te voorkomen zullen we nog een laatste maal alle getroffen VPS’en nalopen op de configuratie en vervolgens herstarten voor het toepassen van de laatste wijzigingen.

 

3 okt 17:12 De getroffen VPS’en worden op dit moment herstart.

 

3 okt 17:49 Alle VPS’en zijn weer live en het probleem is nu opgelost. Excuses voor al het ongemak.